Prefabrykacja - szafy sterownicze

Proponujemy wykonawstwo:

  • Szaf sterownicze,
  • Zestawów sterowniczych systemów automatyki przemysłowej
  • Rozdzielnic obwodów nn
  • Modernizację istniejących szaf sterowniczych oraz systemów sterowania
  • Pulpity sterownicze

Oferujemy:

  • Prefabrykację rozdzielnic elektrycznych na podstawie projektów własnych lub otrzymanych od Klienta.
  • Prefabrykowane szafy są zgodne z normami: PN‐IEC 60364‐5‐53, PN‐IEC 60364‐5‐523, PN‐IEC 60364, PN‐EN 50110‐1, PN‐EN ISO 13849‐1, PN‐91/E‐05160, PN‐90/E‐05023.
  • Na życzenie Klienta możemy wykonać szafę na dowolnej aparaturze elektrycznej.
  • Do wyceny materiałów oraz prac montażowych stosujemy indywidualne kalkulacje.
  • Posiadamy wysoki poziom rabatów na aparaturę łączącą, zabezpieczającą i sterowniczą, co przekłada się na niską cenę oferowaną Klientowi.